Cổng trục đẩy tay

Cổng trục đẩy tay 2 Ton

(21,100,000)  18,700,000 Đ

Cổng trục đẩy tay 1 Ton

(15,700,000)  12,800,000 Đ

Palăng cáp điện Dầm đôi

Palăng cáp điện Dầm đơn

Cụm di chuyển

Cụm di chuyển 1 ton

Giá: Liên Hệ

Cụm di chuyển 2 ton

Giá: Liên Hệ

Cẩu trục xoay

Cẩu trục xoay

Giá: Liên Hệ

Hệ thống Ray dẫn điện

Linh kiện cẩu trục

Điều khiển từ xa

Giá: Liên Hệ

Sale

Cổng trục đẩy tay 1 Ton
(15,700,000)  12,800,000 Đ

Cẩu trục xoay
 Liên Hệ

Cổng trục đẩy tay 2 Ton
(21,100,000)  18,700,000 Đ